สายตรงคณบดี
กรุณาระบุชื่อผู้ส่ง
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์
กรุณาระบุหัวข้อเรื่อง
หรือท่านสามารถส่งข้อมูลถึงคณบดีผ่านช่องทางระบบอีเมลล์โดยส่งไปที่ nurseudru@udru.ac.th