ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
รหัสชื่อโครงการหัวหน้าโครงการปีการศึกษางบประมาณสถานะการดำเนินงาน 
  
   รวม21,535.00  
8โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงเกษฎาภรณ์ นาขะมิน25626,500.00ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
10ส่งเสริมนักศึกษาให้มีเอกลักษณ์แห่งวิชาชีพพยาบาลในวันพยาบาลแห่งชาติเกษฎาภรณ์ นาขะมิน25625,800.00ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
21โครงการถวายเทียนพรรษาลักขณา พุทธรักษ์25620.00ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
22โครงการโรงทานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลักขณา พุทธรักษ์25620.00ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
41โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในสัปดาห์มาฆบูชาพรทิพย์ อนันตกุล25629,235.00ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
44ถวายเทียนพรรษาลักขณา พุทธรักษ์25630.00ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
45โครงการ 127 เมิองอุดรลักขณา พุทธรักษ์25630.00ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว