โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานีโครงการที่ 4 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

รหัสโครงการ25
ชื่อโครงการโครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานีโครงการที่ 4 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หัวหน้าโครงการศิรินทิพย์ คำมีอ่อน
ผู้เข้าร่วมลักขณา พุทธรักษ์
แผนยุทธศาสตร์
วันที่เริ่มทำโครงการ30 พฤศจิกายน 2562
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ40,000.00
ประเภทการบริการแบบให้เปล่า
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียด
สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว