โครงการคัดกรองให้และให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

รหัสโครงการ26
ชื่อโครงการโครงการคัดกรองให้และให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
หัวหน้าโครงการระพีพรรณ ลาภา
ผู้เข้าร่วมศริญญา ชาญสุข
แผนยุทธศาสตร์1
วันที่เริ่มทำโครงการ3 สิงหาคม 2562
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ0.00
ประเภทการบริการแบบให้เปล่า
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียด
สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว