โครงการราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย

รหัสโครงการ4
ชื่อโครงการโครงการราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย
หัวหน้าโครงการอุมาพร เคนศิลา
ผู้เข้าร่วมเกษฎาภรณ์ นาขะมิน
แผนยุทธศาสตร์ให้บริการทางวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่
วันที่เริ่มทำโครงการ18 สิงหาคม 2562
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ15,200.00
ประเภทการบริการโดยไม่หวังผลกำไร
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียด
สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว