บริการวิชาการ

แสดง 21 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์
รหัสชื่อโครงการหัวหน้าโครงการวันที่เริ่มทำโครงการปีการศึกษางบประมาณแหล่งเงินสนับสนุนสถานะโครงการ 
  
    รวม823,644.00   
46โครงการบูรณาการศาสตร์ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัยสู่โรงเรียนและชุมชน นิตยากร ลุนพรหม23 ก.พ. 642563748,644.00ทุนภายในอยู่ระหว่างการดำเนินการ
47โครงการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนและเยี่ยมบ้านเชิงรุกนิตยากร ลุนพรหม23 ธ.ค. 632563--ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
48การบูรณาการบริการวิชาการกับวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ ธวัชชัย เขื่อนสมบัติ22 ต.ค. 10625635,000.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
49โครงการบริหารจัดการระบบสุขภาพผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และไอทีวรรณา ภาจำปา1 พ.ย. 63256370,000.00ทุนภายในอยู่ระหว่างการดำเนินการ
50หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีประจำปี 2564ดวงพร แสงสุวรรณ19 ก.พ. 6425630.00ทุนภายนอกอยู่ระหว่างการดำเนินการ
51ราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย รุ่น 1ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์18 มี.ค. 632563-ทุนภายนอกดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
52ราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย รุ่น 2ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์25 ก.พ. 642563-ทุนภายนอกอยู่ระหว่างการดำเนินการ