เกษฎาภรณ์ นาขะมิน

ประวัติการศึกษา

  • พยม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554
  • พยบ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2549
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort