โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด »

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ทางการพยาบาล

รายละเอียด »

โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในสัปดาห์มาฆบูชา

วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศ […] รายละเอียด »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา […] รายละเอียด »

โครงการปฐมพยาบาล 126 ปี อุดรธานี

รายละเอียด »

โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มห […] รายละเอียด »

โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น

รายละเอียด »

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

รายละเอียด »

ร่วมประชุม และส่งประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ขอเรียนเชิญร่วมประชุม และส่งประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม […] รายละเอียด »

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันนี้ 6 มิ.ย. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรการแพทย์ […] รายละเอียด »
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort