บริการวิชาการ โครงการคลินิคสุขใจ เทศบาลหัวนา

วันที่ 9 กันยายน อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์สาขาแ […] รายละเอียด »

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 2 กันยายน 2563 รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบด […] รายละเอียด »

บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 / ปีการศึกษา 2562 โครงการผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อสุขภาพ (ผงกล้วยน้ำว้าดิบ)

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานโครงการปิ […] รายละเอียด »

ถวายเทียนพรรษา

วันที่19 สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ […] รายละเอียด »

ไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั […] รายละเอียด »

แบบฟรอม์ขอทุนการศึกษา

รายละเอียด »

ยินดีตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด »

โครงการการจัดการความรู้: การประกันคุณภาพการศึกษาสาขาการพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงกา […] รายละเอียด »

คณะพยาบาลศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลในการตรวจประเมินการรับรองสถาบัน

ตรวจประเมินคณะพยาบาลศาสตร์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษ […] รายละเอียด »

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรร […] รายละเอียด »
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort