นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประกวดขวัญใจน้องใหม่ UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2019

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา […] รายละเอียด »

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรร […] รายละเอียด »

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด »

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

รายละเอียด »

นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องในวันเด็ก รายละเอียด »