มอบทุนการศึกษา

วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอัพไรท์ ซิมูเลชั่น เทรนนิ่ง เซนเตอร์ (Upright Stimulation Trainning Center Foundation) โดยคุณไสว นุ่นเส้ง ประธานมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี...

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประกวดขวัญใจน้องใหม่ UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2019

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “บูซารอยพระบาท พระชินสี” ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมงาน “บูซารอยพระบาท พระชินสี” ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่...

โครงการถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในสัปดาห์มาฆบูชา


iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort