9999999

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอัพไรท์ ซิมูเลชั่น เทรนนิ่ง เซนเตอร์ (Upright Stimulation Trainning Center Foundation) โดยคุณไสว นุ่นเส้ง ประธานมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1 ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา รายละเอียด »
9999999

โครงการ 127 เมืองอุดรธานี ก้าวต่อไปของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

รายละเอียด »
9999999

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร. พรทิพย์ อนันตกุลพร้อมคณาจารย์คณะพยาบาล ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ให้เกียติร่วมลงนามในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการร่วมมือด้านบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รายละเอียด »
9999999

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

รายละเอียด »
9999999

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กับ โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงพยาบาลหนองคาย โดย “ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร” อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาจารย์ดร.พรทิพย์ อนันตกุล” คณบดีคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โรงพยาบาลหนองคาย มี “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย “นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการพยาบาล โดยทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยตกลงความร่วมมือ ดังนี้... รายละเอียด »
9999999

อุดรธานี ซุปเปอร์มินิมาราธอนเพื่อ คนพิการทางสติปัญญา ครั้งที่ 3

วันที่ 24 พ.ย 2562 ดร.พรทิพย์ อนันตกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาและอาจารย์ เข้าร่วมงานเดินวิ่งการกุศล “อุดรธานี ซุปเปอร์มินิมาราธอน เพื่อคนพิการทางสติปัญญา” ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสวนสาธารณหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี รายละเอียด »
9999999

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “บูซารอยพระบาท พระชินสี” ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมงาน “บูซารอยพระบาท พระชินสี” ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว รายละเอียด »
9999999

ออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขัน “กรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาลร่วมกับสาขาสาธารณสุข และสาขาแพทย์แพทย์ไทย หน่วยปฐมพยาบาล ในการแข่งขัน “กรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 รายละเอียด »
9999999

วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรพยาบาล และหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2562 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2562 รายละเอียด »
9999999

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประกวดขวัญใจน้องใหม่ UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2019

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประกวดขวัญใจน้องใหม่ UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2019 “Everywhere is runway”  รายละเอียด »
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort