999999999
9999999

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร. พรทิพย์ อนันตกุลพร้อมคณาจารย์คณะพยาบาล ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ให้เกียติร่วมลงนามในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการร่วมมือด้านบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รายละเอียด »
9999999

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

รายละเอียด »
9999999

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กับ โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงพยาบาลหนองคาย โดย “ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร” อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาจารย์ดร.พรทิพย์ อนันตกุล” คณบดีคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โรงพยาบาลหนองคาย มี “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย “นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการพยาบาล โดยทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยตกลงความร่วมมือ ดังนี้... รายละเอียด »
9999999

อุดรธานี ซุปเปอร์มินิมาราธอนเพื่อ คนพิการทางสติปัญญา ครั้งที่ 3

วันที่ 24 พ.ย 2562 ดร.พรทิพย์ อนันตกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาและอาจารย์ เข้าร่วมงานเดินวิ่งการกุศล “อุดรธานี ซุปเปอร์มินิมาราธอน เพื่อคนพิการทางสติปัญญา” ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสวนสาธารณหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี รายละเอียด »
9999999

วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรพยาบาล และหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2562 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2562 รายละเอียด »
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort