999999999
9999999

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอัพไรท์ ซิมูเลชั่น เทรนนิ่ง เซนเตอร์ (Upright Stimulation Trainning Center Foundation) โดยคุณไสว นุ่นเส้ง ประธานมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1 ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา รายละเอียด »
9999999

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประกวดขวัญใจน้องใหม่ UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2019

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประกวดขวัญใจน้องใหม่ UDRU FRESHMAN PRINCE & PRINCESS 2019 “Everywhere is runway”  รายละเอียด »
9999999

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ และสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เพื่อให้ความรู้และวิทยาการแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจทางด้านวิชาการ เป็นการเปิดโลกทัศน์สู่คลังความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง สำหรับปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว... รายละเอียด »
9999999

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด »
9999999

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

รายละเอียด »
9999999

นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องในวันเด็ก รายละเอียด »
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort