999999999
9999999

โครงการ 127 เมืองอุดรธานี ก้าวต่อไปของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

รายละเอียด »
9999999

ออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขัน “กรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาลร่วมกับสาขาสาธารณสุข และสาขาแพทย์แพทย์ไทย หน่วยปฐมพยาบาล ในการแข่งขัน “กรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 รายละเอียด »
9999999

โครงการราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย

คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย รายละเอียด »
9999999

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ทางการพยาบาล

รายละเอียด »
9999999

โครงการปฐมพยาบาล 126 ปี อุดรธานี

รายละเอียด »
9999999

โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 18 ชั่วโมง  รายละเอียด »
9999999

โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น

รายละเอียด »
9999999

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันนี้ 6 มิ.ย. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทย มรภ.อุดรธานี ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุดรธานี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านท่าลี่ ต.ท่าลี่ อ.กุมภาวปี จ.อุดรธานี รายละเอียด »
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort