999999999
9999999

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “บูซารอยพระบาท พระชินสี” ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมงาน “บูซารอยพระบาท พระชินสี” ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว รายละเอียด »
9999999

โครงการถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

นางมาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำคณะ คณาจารย์ และนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ วัดป่าธรรมประดิษฐ์ ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึก ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคณาจารย์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน รายละเอียด »
9999999

โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในสัปดาห์มาฆบูชา

วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในสัปดาห์มาฆบูชา ณ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นประชาชนที่มาร่วมงานสัปดาห์วันมาฆบูชา และร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รายละเอียด »
9999999

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 6 คณะ เข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชลัญจกรให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย... รายละเอียด »
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort