999999999
9999999

การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

รายละเอียด »
9999999

ร่วมประชุม และส่งประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ขอเรียนเชิญร่วมประชุม และส่งประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562: ครบรอบ 56 ปี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” วันที่ 23-24 ก.ค.62 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (CNEU ไม่น้อยกว่า 12 หน่วย อยู่ระหว่างดำเนินการ)ลงทะเบียนก่อน 15มิ.ย62=2,500บาท/ท่านหลัง15มิ.ย62=3,000บาท/ท่านค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อน 15มิ.ย62=2,000บาท/ท่านหลัง15มิ.ย62=2,500บาท/ท่าน ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี สมาคมพยาบาลทหารบกธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเลขที่... รายละเอียด »
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort