โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 18 ชั่วโมง 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort