โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในสัปดาห์มาฆบูชา

วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในสัปดาห์มาฆบูชา ณ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นประชาชนที่มาร่วมงานสัปดาห์วันมาฆบูชา และร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort