โครงการถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

นางมาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำคณะ คณาจารย์ และนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ วัดป่าธรรมประดิษฐ์ ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึก ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคณาจารย์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort