ออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขัน “กรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาลร่วมกับสาขาสาธารณสุข และสาขาแพทย์แพทย์ไทย หน่วยปฐมพยาบาล ในการแข่งขัน “กรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort