ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “บูซารอยพระบาท พระชินสี” ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมงาน “บูซารอยพระบาท พระชินสี” ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort