มอบทุนการศึกษา

วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอัพไรท์ ซิมูเลชั่น เทรนนิ่ง เซนเตอร์ (Upright Stimulation Trainning Center Foundation) โดยคุณไสว นุ่นเส้ง ประธานมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1 ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort