ร่วมประชุม และส่งประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ขอเรียนเชิญร่วมประชุม และส่งประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562: ครบรอบ 56 ปี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” วันที่ 23-24 ก.ค.62 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (CNEU ไม่น้อยกว่า 12 หน่วย อยู่ระหว่างดำเนินการ)
?ลงทะเบียน
ก่อน 15มิ.ย62=2,500บาท/ท่าน
หลัง15มิ.ย62=3,000บาท/ท่าน
ค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ก่อน 15มิ.ย62=2,000บาท/ท่านหลัง15มิ.ย62=2,500บาท/ท่าน
? ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี สมาคมพยาบาลทหารบก
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 038-7-356678
? สนใจสมัคร
-ทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/DHS1Sh2adQ8kTu2L8
-ทางe_mail :psompis@yahoo.com saisamorn2006@hotmail.com
? ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง ID-line : 0853667899 หรือe-mail : psompis@yahoo.com
? ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมให้ผู้สมัครทางไลน์ หรือทางe-mail ผู้สมัคร

iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort