การพยาบาลชุมชน

อาจารย์เกษฎาภรณ์ นาขะมิน
Keatsadaporn Nakhamin
E-MAIL: pattarinm@hotmail.com
อาจารย์ ดร. อุมาพร เคนศิลา
Dr. Umaporn Kensila
E-MAIL: Umaporn.ke@udru.ac.th
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort