การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริญญา ชาญสุข
Assist. Prof. Dr. Sarinya Chansuk
E-MAIL: sarinya.ji@udru.ac.th
อาจารย์ระพีพรรณ ลาภา
Rapeephan Lapha

E-MAIL: repeephan.la@udru.ac.th
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort