9999999

โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น

รายละเอียด »
9999999

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

รายละเอียด »
9999999

ร่วมประชุม และส่งประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ขอเรียนเชิญร่วมประชุม และส่งประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562: ครบรอบ 56 ปี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” วันที่ 23-24 ก.ค.62 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (CNEU ไม่น้อยกว่า 12 หน่วย อยู่ระหว่างดำเนินการ)ลงทะเบียนก่อน 15มิ.ย62=2,500บาท/ท่านหลัง15มิ.ย62=3,000บาท/ท่านค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อน 15มิ.ย62=2,000บาท/ท่านหลัง15มิ.ย62=2,500บาท/ท่าน ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี สมาคมพยาบาลทหารบกธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเลขที่... รายละเอียด »
9999999

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันนี้ 6 มิ.ย. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทย มรภ.อุดรธานี ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุดรธานี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านท่าลี่ ต.ท่าลี่ อ.กุมภาวปี จ.อุดรธานี รายละเอียด »
9999999

นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องในวันเด็ก รายละเอียด »
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort