อาสาสมัครออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดอุดรธานี ในเขตเขตพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล ตำบลกุดหมากไฟ

รายละเอียดกิจกรรมจากเพจ Facebook คณะพยายบาลศาสตร์