: : ประกาศคำสั่ง

  : : รายงานงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
งบประมาณ 5,500 บาท
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี ทำบุญเข้าพรรษา
งบประมาณ 4,000 บาท

ปีงบประมาณ 2567

โครงการสืบสานการดูแลมารดาหลังคลอด
งบประมาณ 6,420 บาท
โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา
งบประมาณ 16,600 บาท
โครงการสืบสาน วันพุทธศาสนาโลก “วันมาฆบูชา”
งบประมาณ 4,000 บาท
โครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
งบประมาณ 2,000 บาท 0%

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

:: โครงการสืบสานวันพุทธศาสนาโลก “วันมาฆบูชา” ๒๕๖๖ ::

:: โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ::