: : ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา

  : : VDO น่าสนใจ

  : : ประกาศคำสั่ง

  : : รายงานงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2567

โครงการพยาบาลอาสาวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ 70,000 บาท
โครงการกีฬา วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 33
งบประมาณ 50,000 บาท
โครงการรับหมวกนักศึกษาชั้นปีที่ 2
งบประมาณ 60,000 บาท
โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ
งบประมาณ 10,000 บาท
โครงการถันยรักษ์ราชภัฏอุดรธานี
งบประมาณ 20,000 บาท

กิจการ และบริการนักศึกษา

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

:: กิจกรรมกีฬาวังแดงเกมส์ ::

PP0_1947
PP0_1825
PP0_1821
PP0_1760
PP0_1813
PP0_1818

:: กิจกรรมจิตตปัญญา ::

PP0_3664
PP0_3669
PP0_3666
PP0_3675
PP0_3674
PP0_3722

:: กิจกรรมรับหมวก และเข็ม นักศึกษาชั้นปี 2 ::

PP0_4688-Enhanced-NR
PP0_4708
PP0_4701
PP0_4935
PP0_5071
PP0_5053