นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 "ภูพานเกมส์"

รายละเอียดกิจกรรมจากเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์