คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมขบวนพาเหรดและให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 "ภูพานเกมส์"

รายละเอียดกิจกรรมจากเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์