คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสามพร้าววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดกิจกรรมจากเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์