1. หลักสูตรที่จัดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์

(Education and Research (ED) Number of Courses/Subjects Related to Sustainability Offered)

เอกสารหลักสูตรที่จัดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์

2. กิจกรรมบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์

(Education and Research (ED) Total Research Funds Dedicated to Sustainability Research (in US Dollars))

เอกสารกิจกรรมบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์