อาจารย์ศิรินทิพย์  คำมีอ่อน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


โทรศัพท์มือถือ : 0873748984

E-Mail : sirintip.ka@udru.ac.th