บริจาคโลหิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั...