ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

รายละเอียดกิจกรรมจากเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์