ฝึกทักษะวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

รายละเอียดกิจกรรมจากเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์