การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี "วังแดงเกมส์"
ครั้งที่ 33 ซึ่งจัดโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียดกิจกรรมจากเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์