ขอเชิญนักศึกษาหญิง (ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 11 ปี ถึง 20 ปี 11 เดือน 29 วัน) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคาร 100 ปี

รายละเอียดกิจกรรมจากเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์