กิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 13 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียดกิจกรรมจากเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์