เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-3 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ หน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทย บริเวณลานอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำโลหิตไปใช้ในเป็นสาธารณประโยชน์ บรรเทาสาธารณภัย และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565