องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “แห่โฮมฮับขวัญน้อง บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กิจกกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่เลือดเขียวเหลือง เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอย่างเป็นทางการ
📍 นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถเข้าร่วมงานได้
📍 การแต่งกายในการเข้าร่วมงาน
-ชุดนักศึกษา
✨ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการชั่วโมงกิจกรรม เรามีการเช็กกิจกรรมให้หลังจบงานด้วยนะคะ (เข้าร่วมงานได้ชั่วโมงกิจกรรมทุกชั้นปี) ขอขอบคุณข้อมูลเเละภาพจากองค์กรพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี