เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติและแสดงธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวิโร เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน เป็นวิทยากรการอบรมฯ ในครั้งนี้ ณ อาคารวิทยบริการ พร้อมทั้งมีกิจกรรมจิตอาสาบรรจุเครื่องรับฟังธรรมมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
ขอขอบคุณข้อมูลเเละภาพจากเพจสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี